Portfolio

Hieronder een greep uit eerdere publicaties. De selectie in dit portfolio bestaat uit verschillende soorten artikelen en materialen geschreven voor zowel hardcopy-verspreiding als voor online distributie. Van opiniërend tot commercieel, van wetenschappelijk tot inspirerend (en soms een combinatie van dit alles); een kijkje in de keuken van Mus van het Dak. Klik op ‘lees meer’ voor een korte toelichting. Klik op de titels om de artikelen of materialen te bekijken.


KPN Marketingmaterialen 

 Vanuit het samenwerkingsverband KPN Kreatie, opgezet vanuit de specialisten van Graficare werkt Mus van het Dak mee aan het samenstellen van diverse marketing- en promotiematerialen voor KPN. Dit zijn marketing- en salesmaterialen die door accountmanagers worden gebruikt, maar ook materialen die in bushokjes, op beurzen en op schaatspakken verschijnen. Mus van het Dak verzorgt hiervoor de copy, volledig in KPN Merkstijl.
Lees meer


Magazine DeMax – KPN

 Intern magazine van KPN over diversiteit, leiderschap en inspirerend ondernemen met oog op de toekomst. Voor dit magazine heeft Mus van het Dak verschillende prominente KPN’ners geïnterviewd en prof. dr. Erik Scherder aan de tand gevoeld over het verschil tussen mannen- en vrouwenbreinen. De inhoud van het magazine wordt in verband met de vertrouwelijkheid van het materiaal alleen op aanvraag gedeeld. 
Lees meer


NS, Nederlandse SpoorwegenDe Nederlandse Spoorwegen, reorganisatie-interviews 

 
Voor de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft de Mus van het Dak diverse medewerkers, managers, trainers en experts gesproken die te maken kregen met een interne reorganisatie van een groot aantal medewerkers binnen de Nederlandse Spoorwegen. De gecombineerde interviews zijn gebundeld in een long-read artikel. In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens, kan het artikel niet op deze website worden gedeeld.
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak Vrije Universiteit Amsterdam

De Paradox van het Publiek Leiderschap
In een redactioneel artikel voor de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl, kaart ik met professor Gerda van Dijk,  hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de uitdagingen van de publieke leider aan. Hoe ga je om met ‘de mondige burger’, hoe geef je ruimte aan initiatieven, zonder dat het maatschappelijk belang in gevaar komt en op welke manier kun je je aan de regels houden, zonder vast te lopen in een bureaucratische cultuur van beheersing en controle?
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak Ebbinge

Loslaten en Kiezen; sterk leiderschap in de zorg vraagt om waardegedreven ondernemerschap
In het interview met Niels van Tent en Kyra van West van advies- en consultancybureau Ebbinge onderzoeken we de rol van de zorgbestuurder in de moderne tijd. “De zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Belangrijk is dat de bestuurders weer opnieuw durven loslaten en handelen vanuit echtheid. Werken in de zorg is voor mensen een bewuste keuze, dit moet je koesteren.” Het artikel is onderdeel van de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl.
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak Tech Data

“Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid gaan prima samen.”
In dit interview met Gerrit Bloot, Senior Business Unit Manager Apple, bij Apple-distributeur Tech Data, bespreken we de recente toegenomen aandacht voor privacy en dataveiligheid enerzijds en de toegenomen wens om overal bereikbaar en inzetbaar te zijn anderzijds. Veel werkgevers proberen hun bedrijfsgegevens te beschermen door strenge veiligheidstoepassingen, veelal in de vorm van beperkingen, door te voeren in het gebruik van digitale communcatiemiddelen ‘van de zaak’ zoals computer en telefoons. Tegelijkertijd wil een werkgever wel graag dat een medewerker overal en altijd toegang kan krijgen tot de werkgegevens die hij of zij nodig heeft. Dit resulteert vaak in het gebruik van privé-middelen van de medewerker die makkelijker, maar onbeveiligd in gebruik zijn. Dit spanningsveld tussen veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en bereikbaarheid vraagt om een passende aanpak. Het interview is verschenen in de bijlage ‘Datamanagement’ bij de Elsevier van februari 2017.
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak Stichting IKPOBHandwerk ambtelijke professional is uitdagende zoektocht
Ter afsluiting van de werkzaamheden van de Stichting IKPOB is in de aanloop naar het congres van 20 november het bijgevoegde artikel geschreven om de succesvolle werkzaamheden van de stichting nog eenmaal uit te lichten. In de negen jaren dat de stichting heeft bestaan, heeft deze zich ingezet voor het ontwikkelen van de competenties van de ambtelijke professional in de publieke sector. De kloof tussen burger en ambtenaar is hiermee verder gedicht en de ambtenaar is ondersteund in het verder ontwikkelen van zijn persoonlijke vaardigheden. Het artikel is daarnaast verschenen in de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl .
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak Universiteit van AmsterdamEmancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking
In dit kritisch-analytische artikel komt bijzonder hoogleraar onderwijskunde Femke Geijsel aan het woord over het beroep van schoolleider. Ondanks toegenomen aandacht voor leiderschap in het onderwijs, is de erkenning van de schoolleider als zelfstandige beroepsgroep nog geen realiteit. Veel schoolleiders vervullen naast hun leidinggevende taken nog andersoortige taken, waaronder soms ook het (veelvuldig) geven en voorbereiden van lessen. Dit zorgt ervoor dat het schoolleiderschap nog te vaak wordt gezien als iets voor ‘erbij’, terwijl het in het belang van de ontwikkeling van het onderwijs en, uiteindelijk, de leerlingen een zelfstandig gewaardeerde functie dient te worden. Een onderwijzer is niet per definitie een goede leider, hiervoor zijn andere vaardigheden nodig die ook op zichzelf geapprecieerd en ontwikkeld moeten worden. Het artikel is verschenen in de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl .
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak TIASToekomstbestendige zorg wordt gevormd door samenwerking
In samenwerking met Nardo van der Meer, intensivist en hoogleraar Health Care Management aan Tias/Tilburg University en Wouter ten Have, hoogleraar organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek ik de toekomst van de zorg. “De zorg is immers het domein waarin wordt gewerkt aan het vinden van nieuwe medicijnen, waar voor ongeneeslijke aandoeningen tóch een behandeling wordt gevonden en waarin de werking van menselijk lichaam en geest steeds beter in kaart wordt gebracht. Een veld waar innovatie hoog in het vaandel staat. Of, toch niet? Hoe vooruitstrevend veel medische ontwikkelingen ook mogen zijn, het belangrijke inhoudelijke werk is gebaat bij aandacht voor en kennis over organiseren en veranderen.” Het artikel is verschenen in de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl .
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak IM-Pact Opleidingen

Denken zit in je hoofd, de waarheid in je hart
Met Mark de Bokx en Ingrid Sanders, oprichters van IM-pact opleidingen, onderzoek ik hoe NLP, neuro-linguistisch programmeren, mensen kan helpen bij het zoeken e vinden van de beweegredenen achter bepaalde overtuigingen. Wanneer deze in kaart gebracht zijn, kunnen mensen gemakkelijker werken aan persoonlijke ontwikkeling, lastige patronen leren doorbreken en échte stappen naar verandering zetten. Het artikel is geschreven in samenwerking met de NVNLP en diens voorzitter, Paul Flier. Het is verschenen in de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl .
Lees meerPortfolio Mus van het Dak Erasmus UniversiteitPersoonlijk Meesterschap begint bij Communicatie
Dr. Kyrill Goosseff verbonden aan de Erasmus Universiteit en Paul Flier, voorzitter van de NVNLP onderzoeken samen de weg naar persoonlijk meesterschap door middel van NLP (neuro-linguistisch programmeren), bespreken de scepsis rondom dit principe en bestuderen de mogelijke aanwezigheid van een universele moraliteit in de mens. Het artikel is verschenen in de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl .
Lees meerPortfolio Mus van het Dak Axis into Management

Het Samenwerken met de Wendbare Manager
Veel bedrijven werken tegenwoordig ‘agile’ of zijn er mee bezig hun organisatie wendbaarder in te richten. Agile leren werken, daar heb je echter wel wat hulp van buitenaf bij nodig. Axis into Management,  is zo’n externe partner met een unieke aanpak. Directeur Mike Spieker: “Wanneer een organisatie vastloopt, zie je eigenlijk altijd dat aan ten minste een van de samenwerkingsvoorwaarden niet is voldaan. Er is vaak onvoldoende bewustzijn van de aspecten die van invloed zijn op de autonomie, de vrijheid van handelen en de wederzijdse instemming. Leidinggevenden hebben de hiervoor benodigde inzichten en vaardigheden wel nodig om op een andere manier leiding te kunnen geven. Als dit besef eenmaal is geland bij het management en de veranderbereidheid er is, komt de volgende fase: hoe breng ik dit in de praktijk? Wij merken dat dit een enorme klus is voor managers en dat ze hierbij echt hulp willen.” Het interview is verschenen in de online-special ‘Leiderschap en Talentmanagement 2.0’, gepubliceerd door Pulse Media Online en gedistribueerd via Elsevier.nl, MT.nl, FD.nl .
Lees meer


Portfolio Mus van het Dak TU DelftDe agile-guerilla; hoe echte organisatieverandering onvermijdelijk is
Met Scrum-legende en hoogleraar aan de TU Delft Rini van Solingen en professor Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg ga ik het gesprek aan over échte organisatieverandering. Organisaties die afhankelijk zijn van de tevredenheid van hun eindklant verliezen deze tegenwoordig, door vergaderculturen en stroeve managementlagen, juist steeds meer uit het oog. Om hierin een organisatieverandering teweeg te brengen, is het van belang te beginnen op de operationele werkvloer; hier is immers het meeste contact met de klant, maar om óók de hogere lagen mee te krijgen. “Werknemers en klanten prikken gemakkelijk door ‘agile voor de bühne’ heen,” aldus professor Ton Wilthagen, “Je moet echt doen wat je zegt, practice what you preach, om een werkelijk wendbare organisatie te zijn en te blijven.”
Lees meer